مجیـد اصـغرزاده

(majid.a )
 • آهنگ
 • آهنگ "بغض" از یاس و آمین

  بغض یعنی دردایی که رسیدن به گلوت ، بغض یعنی تنهایی و نموده هیچکی پهلوت
  بغض بغض
  بغض یعنی که غرورت نزاره بریزن اشکات ، بغض یعنی حرفایی که خشک شدن پشت لب هات
  بغض بغض
  بغض یعنی شبهایه تنهایو خرابی ، بغض یعنی فکرو خیالش نزاره بخوابیی
  بغض یعنی جز رفتن دیگه هیچ راهی نداری ، بغض یعنی که هنوزم اونو دوسش داری
  بغض یعنی خنده های ساختگی ، شکنجت بکنن تو مبدا آخ بگی

  همه از غریبه خوردن من از خودیی ، تو ای که میخواستی هر زمان که هوس کنی
  با تغییرا و تخریبات منو تو قفس کنی ، پس اینکه من هستم تو ساختی نگو عوض شدی
  نمیتونی بگی عوض شد نسبت به تو رفتارم ،از دور ورو اطرافیات بپرس در بارم
  وقتی من پات وایستادم بدون منم حق دارم ، ولی کسی پایه من واینستاد به جز شلوارم

  تو از اونا ها بودی که فقط میخوان قلبمو بدوشن
  بغض یعنی حسرت اون چیزایی که نداشتی
  بغض یعنی اونکه میخواستی دیگه نداری پیشت