مجیـد اصـغرزاده

(majid.a )
 • آهنگ
 • آهنگ " آغوش خالی" از علی اصحابی

  دیوونتم من که طاقت ندارم عشق و صبوری نمی سازن با هم
  تو منو دادی دست غم ولی من یه موی تو رو نمیدم به عالم
  سهم من از تو یه آغوش خالی شکستن قلبی که بی صدا بود
  دنیا واسه ما فقط ماجرا بود دستای گرم من و تو جدا بود
  نا مهربونی که از من بریدی شب گریه هامو نموندی ندیدی
  رفتی نگفتی که با من چه کردی چی از من دیدی چی از من شنیدی
  دنیا دو روزه یه روز اشک یه روز آه ، مثل شادی کم مثل خنده کوتاه
  ♫♫♫
  این سرنوشته اگه دیر اگه دور یه روز میرسه که برگردیم از راه
  دارم میرم از دست تو خدایا طاقت نداره یه عاشق یه تنها