مریم عباسلو

(914mm85am )

مریم عباسلو

4 سال پیش و 9 ماه قبل
 • آدمی دو قلب دارد
آدمی دو قلب دارد :قلبی که از بودن آن باخبر است و قلبی که حضورش بی خبر.
قلبی که ا
 • آدمی دو قلب دارد
  آدمی دو قلب دارد :قلبی که از بودن آن باخبر است و قلبی که حضورش بی خبر.
  قلبی که از آن با خبر است همان قلبی است که در سینه می تپد و همان که گاهی می شکند.
  گاهی می گیرد و گاهی می سوزد.
  گاهی سنگ می شود و سخت وسیاه و گاهی هم از دست می رود...
  با این دل است که عاشق می شویم .
  با این دل است که دعا می کنیم .
  با همین دل است که نفرین می کنیم.
  وگاهی وقت ها هم کینه می ورزیم...
  اما قلب دیگری هم هست :قلبی که از بودنش بی خبریم.
  این قلب اما در سینه جا نمی شود و به جای اینکه بتپد...
  می وزد و می بارد ومی گردد و می تابد.
  این قلب نه می شکند و نه می سوزد و نه می گیرد و سیاه و هم سنگ هم نمی شود.
  از دست هم نمی رود.
  زلال است و جاری
  مثل رود و نسیم....
  و آنقدر سبک است که هیچ وقت هیج جا نمی ماند.
  بالا می رود و بالا می رود و بین زمین و ملکوت می رقصد .
  این همان قلبی است که وقتی تو نفرین می کنی او دعا می کند .
  وقتی تو بد می گویی و بیزاری او عشق می ورزد وقتی تو می رنجی او می بخشد....
  این قلب کار خودش را می کند.
  نه به احساسات کاری دارد نه به تعلقت .
  نه به آنچه می گویی و نه به آنچه می خواهی.
  "و آدمها به خاطر همین دوست داشتنی اند"
  به خاطر قلب دیگرشان.
  به خاطر قلبی که از بودنش بی خبرند....