لیلا leiloon

(leiloon )
 • خوب من حیف است حال خوبمان را بد کنیم
راه رود جاری احساسمان را سد کنیم
عشق در هر حالتی خوب است خوب
 • خوب من حیف است حال خوبمان را بد کنیم
  راه رود جاری احساسمان را سد کنیم
  عشق در هر حالتی خوب است خوب خوب خوب
  پس نباید با (( اگر )) با (( شاید )) آن را بد کنیم
  دل به دریا میزنم ، دل به دریا می زنی ؟
  تا توکل بر هر آنچه پیش می آید کنیم
  جای حسرت خوردن و ماندن بیا راهی شویم
  پایمان را نذر راه و مقصد کنیم
  میتوانی ، میتوانم تا نباید را فقط باید کنیم
  زندگی جاریست بسم الله .... از آغاز راه
  نقطه های مشترک را میشود ممتد کنیم
  آخرش روزی بهار خنده هامان می رسد
  پس بیا با عشق بغضمان را رد کنیم