فهیــــمه(خوشگل ترین دختر کره)

(baran6750 )

فهیــــمه(خوشگل ترین دختر کره)

2 سال پیش و 6 ماه قبل [بازنشر از мarÿam ..]
  • ویران شدم
به دست هجـــــــوم خیـــــال تو
هرگز مباد
غیر تـــــو ویـــــــران کسی شوم
  • ویران شدم
    به دست هجـــــــوم خیـــــال تو
    هرگز مباد
    غیر تـــــو ویـــــــران کسی شوم