نیکی پاطلا

(niki1pa1tala )

طبیب سن اللمه بنیم یارامی{-35-}

بنی بو دردلره سالانی گتیر{-35-}

قبول اتمم بیر گون اکسیک اولورسا{-35-}

بندن بو عمرومو چالانی گتیر{-35-}

گیت آرا بول گتیر،ساچلارینی یول گتیر{-35-}

بیرکور اولدو گوریلیور اوزومدن{-35-}

نامه نامه اینلیور سازیمدان{-35-}

دونیایی ورسلر یوکتور گوزومدن{-35-}

دیلی بولبول گاشی کمانی گتیر

  • تهمینه کُر : گیت آرا بول گتیرساچلارینی یول گتیر هییی ... باریک ابراهیم تاتلیسس

    2 سال پیش و 5 ماه قبل