Ak.kh .

(ak1358 )
  •      
کوکو سبزی بخورید.
کوکو سبزی در کم خونی موثر است همچنین رفع یبوست میباشد .
در رشد کودکان و ت

  • کوکو سبزی بخورید.
    کوکو سبزی در کم خونی موثر است همچنین رفع یبوست میباشد .
    در رشد کودکان و تقویت حافظه آنها نقش دارد .اگر گردو زده شود برای قلب هم مفید است.