رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 5 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • آدم های قرن بیست و یک ، 
در همین یک جمله خلاصه می شوند :
«همه هستند و هیچ کس نیست»
 الهه_بهشتی
  • آدم های قرن بیست و یک ،
    در همین یک جمله خلاصه می شوند :
    «همه هستند و هیچ کس نیست»
    الهه_بهشتی