Seir Iran

(seiriran.com )
  • مسجد جامع سبزوار یکی از قدیمی‌ترین مساجد سبزوار است که در دورهٔ سربداران ساخته شده و در خیابان بیهق
  • مسجد جامع سبزوار یکی از قدیمی‌ترین مساجد سبزوار است که در دورهٔ سربداران ساخته شده و در خیابان بیهق واقع است.

    در دوره رضاشاه سردر این مسجد پس از پاره‌ای تغییرات در ساختار شهر و خیابان بیهق خراب شد و سپس به دست سید محمد اشراقی، از معماران شهر، بازسازی شد.

    هروز معرفی مناطق دیدنی استان های کشور در کانال تلگرام با عکس های شما عزیزان به نام خودتان SEIRIRAN@
    اینستاگرام : SEIRIRAN