رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 5 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • هر آدمی فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی خوب میکنه
و فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی بد میکنه 
بیچاره
  • هر آدمی فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی خوب میکنه
    و فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی بد میکنه
    بیچاره اونی که این دونفرش یه نفره