رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 4 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • من پریشان تر از آنم
که تـو میپنداری
شده آیا ته یک شعـر
ترک برداری ؟‌

مریم_قهرمانلو
  • من پریشان تر از آنم
    که تـو میپنداری
    شده آیا ته یک شعـر
    ترک برداری ؟‌

    مریم_قهرمانلو