حسرت ...

(ehsan37 )
 • دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا میدارد...!
و
 • دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
  بسیار سنگین تر از دردیست که
  انسان را به فریاد وا میدارد...!
  و انسانها فقط
  به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!

  " فروغ فرخزاد "