رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

8 ماه پیش, 1 هفته [قلب♡سبز]
  • مانده ام حلقه ی مویت چه محیطی دارد
مگر این دایره جز پی چه ضریبی دارد ؟
سجاد شهیدی
  • مانده ام حلقه ی مویت چه محیطی دارد
    مگر این دایره جز پی چه ضریبی دارد ؟
    سجاد شهیدی