رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 4 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • مانده ام حلقه ی مویت چه محیطی دارد
مگر این دایره جز پی چه ضریبی دارد ؟
سجاد شهیدی
  • مانده ام حلقه ی مویت چه محیطی دارد
    مگر این دایره جز پی چه ضریبی دارد ؟
    سجاد شهیدی