رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 4 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • بسم رب حسین (ع)
تورا بخاطر درهم، چه درهمت کردند حسین

پ ن: هیهات اگر یار بخواهیو نباشم ...
پ ن:
  • بسم رب حسین (ع)
    تورا بخاطر درهم، چه درهمت کردند حسین

    پ ن: هیهات اگر یار بخواهیو نباشم ...
    پ ن: جاذبه مغناطیس اربعین حسین♡