خـــآطــِــ ☺ ــــــرِه4444

(khatereh1373 )

خـــآطــِــ ☺ ــــــرِه4444

7 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • خودکشی مرگ قشنگیست که بدان دل بستم
دست کم هر ۲ ، ۳ شب سیر به فکرش هستم
گاه و بی گاه پر از پنجره ها
 • خودکشی مرگ قشنگیست که بدان دل بستم
  دست کم هر ۲ ، ۳ شب سیر به فکرش هستم
  گاه و بی گاه پر از پنجره های خطرم
  به سرم می زند این مرتبه حتماً بپرم
  چمدان دست تو و ترس به چشمان من است
  این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است
  بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم؟