.... ....

(sila )

صیاد کجایی تو کجایی تو کجایی...

صید تو اسیر است به این دام جدایی

روزی سر راه دل او دام نهادی

حالا که اسیرت شده پس دور چرایی

آهوی پریشان تو در بند اسیر است

خو کرده به این دام اگر دام بلایی

قانون شکار است و یا حیله ی صیاد

آغاز کنی صید و سپس رخ ننمایی

امروز خبر نیست دگر از تو و از دام

شاید که نشستی سر کویی به هوایی

هر جا نگرم وسوسه دانه و دام است

عبرت نشود حال مرا مرغ صدایی

صیاد ستمگر دل آهوی تو خون است

جا مانده به دستان تو با تیر جفایی

برگرد رهایش کن از این دام بلاخیز

صیاد کجایی تو کجایی تو کجایی....