fatemeh khoshchehreh

(arezoo70 )
 • بعد تو روزی احتمالاً با مردِ دیگری ازدواج خواهم کرد.
 با هم به سفر خواهیم رفت،
بچه دار خواهیم شد
 • بعد تو روزی احتمالاً با مردِ دیگری ازدواج خواهم کرد.
  با هم به سفر خواهیم رفت،
  بچه دار خواهیم شد
  و شاید کنار هم سالها نفس خواهیم کشید...
  برای " تو" مینویسم که روزی اگر حس کردی به این عشق وفادار نماندم
  با دقت این متن را بخوانی
  تا ببینی من بعد از تو فقط ازدواج کردم
  عاشق نشدم!
  هیچ مَردی برای من "تو" نمیشود دیوانه! اگر حس کردی وفادارتر از من بودی
  به زنی تنها روی تخت خوابی دو نفره فکر کن
  که بهشتش در آغوش تو جا مانده
  و حالا در جهنم آغوش دیگری میسوزد...
  به زنی فکر کن
  که برای شوهرش غذای مورد علاقه‌ی تو را میپزد
  لباسی که تو هدیه داده ای میپوشد
  و عطر تو را برای او میخرد...
  به زنی فکر کن
  که پسرش هم نام توست
  و هربار که دلش برای تو تنگ میشود
  بلند بلند اسم او را تکرار میکند
  و اشک از گونه هایش میلغزد...
  خوب این متن را بخوان
  عشقِ دیوانه‌ی من!
  تا شاید به وفاداری من پی ببری...

  • sss kkk : هووووووووم!؟!؟!؟!؟!!؟!؟!؟!!؟؟!

   1 ماه

  • m kiani : گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شویبر سر ِ آن دار شویبی بَر و بی بار شوینکند دام نهد؟خام شوی، رام شوی؟نپَری جلد شوی،بی پر و بی بال شوی؟نکند جام دهد؟کام دهد، ازلب خود وام دهد؟در برت ساز زند، رقص کند،کافر و بی عار شوی؟نکند مست شویفارغ از این هست شوی؟بعد آن کور شوی،کر شوی، شاعر و بیمار شوی؟نکُنَد دل نکَنی،دل بکَنَد،بهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟برود در بر یار دگریصبح که بیدار شویی!

   1 ماه, 1 هفته

  • ashkan ahmadi :

   1 ماه, 1 هفته