hojat Aghaie

(aghaie1010 )
 • این آهنگ خیلی خاصه.
 • این آهنگ خیلی خاصه. [لینک]

  • حمید دیره در پاسخ به hojat Aghaie : قربانت رفیق همیشه تا اخرش باهاتم اینجور مواقع باید رفاقتو ثابت کنی

   3 ماه پیش

  • hojat Aghaie در پاسخ به حمید دیره : کسی نمیداند در این بحر عمیق.....سنگریزه قیمت دارد یا عقیق.......من همین دانم در این روزگار.....هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق......

   3 ماه پیش

  • حمید دیره : رفیق همه ی ما یه جورایی ناراحتی داریم بقول بزرگی که میگه از بهر مرد وزن شده محنت سرا وطن از این فاصله ولی حسه نارتی که داری رادرک میکنم الته نه به اندازهی خودت ولی بعداز مرگ مادرم منهم خیلی تنها شدم یکسال با خودم کلنجار رفتم وهنوز هم یادش هستم/اهنگتو گوش ودالود کردم هر موقه دوست داشتی جواب بده

   3 ماه پیش

  • حمید دیره : سلم وای خدا من حجت عزیز بایه حجته دیگه اشتباه گرفتم خوبی رفیق مرامتو عشقه بعداز اینهمه وقت افتخار دادی بهم سرزدی خیلی دووست داریم/خوب خانواده رفتن اونر میخواهن بمونند یا برگردن بعدش حق داری که ناراحت باشی چون تنهایی بد چیزیه بیا توهم میهن به افتخار اومدنت

   3 ماه پیش

  • hojat Aghaie در پاسخ به حمید دیره : سلام حمید جان خوبی. مدتی نبودم. حمید. دلتنگتم پسر.

   4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • حمید دیره : کجایی رفیق پیدات نیست

   4 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • hojat Aghaie در پاسخ به -мαѕι- : چشم :)

   6 ماه پیش, 1 هفته

  • -мαѕι- : پُستهـ جَدیدَمـ لآیکـ شهـ لُطفاً :)

   6 ماه پیش, 1 هفته

  • حسام ...... :

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل