آمده ام که سرنهم

(alios1374 )

آمده ام که سرنهم

3 ماه پیش و 3 هفته قبل [دور همی]
  • شاید من هیچی نباشم و خیلی ضعیف باشم ولی کافیه تو بخوای میشم قوی ترین چیزی که تا حالا دیدی و هر جا با
  • شاید من هیچی نباشم و خیلی ضعیف باشم ولی کافیه تو بخوای میشم قوی ترین چیزی که تا حالا دیدی و هر جا باشه و بری بدون هیچی باهات میام


    ##خاص #خاص #برای اون کسی که شاید از دل پر از آشوبم خبر داره