علی .........

(alios1374 )
 • به روزگارمون بخند که خنده تو عالیه 
خیالتم که تخت تخت خدا همین حوالی 
ساز زمانه کوک کوک حال منو تو
 • به روزگارمون بخند که خنده تو عالیه
  خیالتم که تخت تخت خدا همین حوالی
  ساز زمانه کوک کوک حال منو تو خوب خوب
  پای به پای من بیا دست به دست من بکوب

  #حامد همایون


  تونستی به کسی که دوستش داری بگی دوستت دارم واقعا دوستش داری وگرنه اگه بزاری تو دلت از دستش دادی نباید غصه بخوری که چرا تا میتونید به کسایی که دوستشون دارید بگید دوستت دارم


  داد بزنید و بلند بگید ددددددووووووسسسسستتتتتتت دددداااااارررررممممممم

  نتیجه اش رو میبینید حتما تا زمان برای همه مون هست انجامش بدیم جای دوری نمیره