افشین سیزده

(afshin13y )
  • نِــما شــونِه سَــــرُو دل بی قـــراره /
نُومزِه ی پَــلی باخِــتن چی خاره /
نُومــزِه وِیـــنِه
  • نِــما شــونِه سَــــرُو دل بی قـــراره /
    نُومزِه ی پَــلی باخِــتن چی خاره /
    نُومــزِه وِیـــنِه ادمه مَحــــــلِه دَوو /
    دلبــــــر وِیـــــنِه ادمِــه کـَـــشِه دَوو.....
    ترانه و فولکلور مازندرانی