احمد دي جي

(hmaleki )
 • زندگی این همه بی رنگ نبود
خوابِ گنجشک پر از سنگ نبود

باد در پنجره عریان می شد
با دو خط برف زمست
 • زندگی این همه بی رنگ نبود
  خوابِ گنجشک پر از سنگ نبود

  باد در پنجره عریان می شد
  با دو خط برف زمستان می شد

  چادر دخترکان دریا بود
  دانه های دلشان پیدا بود

  دختران سوره ی مریم بودند