bArAnA :)

(baranahosseini )
  • روزهایی که بی‌تو می‌گذرد
گرچه با یاد توست ثانیه هاش

آرزو باز می‌کشد فریاد :
در کنار تو می‌گذشت
  • روزهایی که بی‌تو می‌گذرد
    گرچه با یاد توست ثانیه هاش

    آرزو باز می‌کشد فریاد :
    در کنار تو می‌گذشت ، ای کاش ...!


    #فریدون_مشیری