دیانوش رضایی دُرجی

(rzdrj )

سلام موردی جدیدا پیش آمده والا جدیدا شنیده ام که بیماری ام اس به دلیل کمبودویتامین د ایجاد میگردد ازطرفی بهترین راه دریافت ویتامین د نورخورشیدست البته من اززمان کودکی درمنرلی ویلایی بودم وچون آلودگی هواهم نبود قاعدتا بااین کمبود نبایدمواجه گردم اما دربیست سالگی مبتلا به ام اس گشتم اما مشکلات عصبی بودند پس به نظرم اعصاب موثرترست.