حسرت ...

(ehsan37 )
  • * علامه حسن حسن زاده املی *
فقط شما مانده اید بعد از رفتنتان مردم مرده پرست ایران شما را خواهند شنا
  • * علامه حسن حسن زاده املی *
    فقط شما مانده اید بعد از رفتنتان مردم مرده پرست ایران شما را خواهند شناخت ...
    «استاد وی علامه طباطبایی دربارهٔ او گفته است: «حسن‌زاده را کسی نشناخت جز امام زمان (عج)»