ری را

(golareh )
 • .
من می دانم زندگی بالا و پایین دارد
خوشی و ناخوشی دارد
من میدانم گاهی اصلا یادمان می رود
عشق
 • .
  من می دانم زندگی بالا و پایین دارد
  خوشی و ناخوشی دارد
  من میدانم گاهی اصلا یادمان می رود
  عشق
  موجودیت دارد
  اما این را هم میدانم
  اگر غرق این روزمرگی ها شویم
  اگر امروز هیچ امیدی برای فردا
  نسازیم
  بهتر است یک گوشه سر بگذاریم
  و آرام بمیریم!
  هنر ؛
  بخش بزرگش واگذار شده
  به همینی که
  لعنتی می نامیدش
  زندگی را می گویم
  هنر زندگی را
  آنهایی می بازند که
  خودشان سعی در هنرنمایی نکرده اند
  آنها که عشق را بازیچه و قصه می دانند
  بزرگترین بازیچه ی دست روزگارند
  زندگی یعنی
  من...
  تو... ما

  هر روز
  یک دلیل برای خندیدن
  کنار بغض هایمان
  داشته باشیم.
  « عادل دانتیسم»