شروین شاهي

(shervin )
  • دلگیرم از تقدٖیر وُ 

دستم بند جایی نیست

لـعـنـت به آغازی 

که آن را 

انتهایی نیست!
  • دلگیرم از تقدٖیر وُ

    دستم بند جایی نیست

    لـعـنـت به آغازی

    که آن را

    انتهایی نیست!