محمدمهدی شمس

(shams3000 )

محمدمهدی شمس

5 روز پیش و 17 ساعت قبل

تدریس خصوصی حسابداری
تقویتی - تجدیدی - آمادگی برای امتحانات نهایی
هنرستان فنی و حرفه ای - هنرستان کاردانش
توسط محمد مهدی شمس
دبیررسمی وزارت آموزش و پرورش
09125271464 [لینک]

  • لژیا آتین : سلام تعظیم استاد بزرگوار

    7 ساعت پیش و 11 دقیقه قبل