اشرف . ش . ی

(1a2b3d )
  • اعضای فامیل ، اعضای بدن کودکان هستند . 
وقتی با اعضای فامیل مثلا مادر یا مادر بزرگ ، عمو ، دایی و .
  • اعضای فامیل ، اعضای بدن کودکان هستند .
    وقتی با اعضای فامیل مثلا مادر یا مادر بزرگ ، عمو ، دایی و .... کودک دعوا میکنید در حقیقت دست کودکتون رو میبرید .
    روزی که کودک به دنیا می آید در مورد اطرافیان سکوت کنید .
    مبادا مبادا مبادا با کودکانتون درد دل کنید .
    هرگز هرگز هرگز بدگویی فامیل رو به کودک یا در مقابل کودک نگویید . ( دکتر هلاکویی )