مصطفي(آذري) R

(fhto )


تو رو با تموم خوبی و بدی
تو رو با هر چی که هستی دوست دارم
توی لحظه های بیداری و خواب
توی هوشیاری و مستی دوست دارم
حتی وقتی می گی دوستم نداری
تو رو با یه دنیا غصه دوست دارم
حتی وقتایی که شیرین نمیشی
من تو رو قصه به قصه دوست دارم
تو رو با تمام شادی و غمت
حالا از همیشه بیشتر می خوامت
تو رو تا وقتی نفس تو سینه هست
تو رو تا لحظه آخر می خوامت
تو رو حتی وقتی بی محبتی
حتی وقتی مثل سنگی دوست دارم
دیگه تنهام نمی ذاری وقتی که
من تو رو به این قشنگی دوست دارم