شروین شاهي

(shervin )

بـاور ڪــن
آنڪــــس کہ وعــــده
همیـــشہ مــانـــدن
را مـیدهـد!!
رفتنـے تر استــ....
دل نـــبـــند...

  • ☆ ♛ THE KING ♛ ☆ : سلام دوست گلم محبوب شدی به منم سربزن دعوتی به گروه ۞قــــــــــــpatiــــــــاتیـ۞ خوشال میشم بیایـ

    1 هفته و 5 روز قبل