دیانوش رضایی دُرجی

(rzdrj )

حرف دل
(کنارتوکه ارومم،چه آرومی کنارمن،تو چشمای توآرومه چشای بیقرارمن)،تومیفهمی که
خوشحالم تومیفهمی دلم تنگه،تومیدونی که خواب من کدوم شبهاست که بیرنگه،تومثل
آسمون ساده مث پروازآزادی مث دلبستگی امنی مث لبخندآبادی،()یه پروانم که توی باد
میخوام تودست توجاشم، میخوام وقتی که دلگیرم توآغوش خودت باشم،میخوام وقتی دلت
سنگه غمت روشونه هام باشه اگه اشکی توچشماته مسیرش گونه هام باشه،کسی جز تو
نمیتونه منوعاشق کنه همدرد،کسی جزمن نمیتونه توروعاشق کنه برگرد،()
رضا معین 1395