امیر طااها

(sdfq )
  • پرسیدم تو این سرما چرا کار میکنی،گفت برای جهیزیه خواهرم و دواهای ام اس مادرم 
گفتم، با اینا که نمیش
  • پرسیدم تو این سرما چرا کار میکنی،گفت برای جهیزیه خواهرم و دواهای ام اس مادرم
    گفتم، با اینا که نمیشه، گفت من تلاشم رو میکنم که شرمندشون نشم این حرکت منه، برکتش با خداست........ اونوقت شهردار فاسد تهران قالیباف فاسد بیت المال رو خرج ایاشی دختر و دامادش میکنه