اشرف . ش . ی

(1a2b3d )
  • وقتی ریشه داشته باشی ، وقتی ریشه ات درون خاک باشد 
ممکنه لبه پرتگاهی بیایی ، ولی ریشه هایت نگهت می
  • وقتی ریشه داشته باشی ، وقتی ریشه ات درون خاک باشد
    ممکنه لبه پرتگاهی بیایی ، ولی ریشه هایت نگهت می دارند . ریشه همان
    شعور ، تربیت ، شخصیت ، انسانیت واقعی و شرف است و ربطی به پول و تحصیلات ندارد .