ترجمه مقاله,ترجمه تخصصی سایت ترجمه

(karapen )

ترجمه مقاله,ترجمه تخصصی سایت ترجمه

1 سال و 3 ماه قبل
  • ویژگی های مترجم سایت ترجمه

کوشش های زیادی برای شناسایی ویژگی های ذاتی مترجم حرفه ای به عمل آمده ا
  • ویژگی های مترجم سایت ترجمه

    کوشش های زیادی برای شناسایی ویژگی های ذاتی مترجم حرفه ای به عمل آمده است.استعداد در تجزیه و تحلیل و ترکیب ، دلبستگی به زبان، رغبت و تمایل به کار انفرادی، قابلیت تمرکز، توانایی کار به شیوه روش مند و منظم، حس کنجکاوی در زمینه های گوناگون، بلوغ ذهنی و فکری، حس نقادی دقیق، و داوری درست معمولا در راس فهرست مشخصات مترجم سایت ترجمه قرار دارند.

    یقینا همه این ویژگی ها برای یک مترجم سایت ترجمه مطلوب و پسندیده می باشد، ولی این ویژگی ها مختص به حرفه ترجمه نمی باشند.مطمئنا یک مورخ، زبان شناس، زیست شناس و پزشک نیز بایستی از حس کنجکاوی هوشمندانه ای برخوردار باشد؛ در تجزیه و تحلیل و ترکیب زبردست و ماهر بوده، توانایی داوری درست را داشته باشد و کارش را روی اصول و قاعده انجام دهد.

    هر نوع مشخصه ای در فهرست نمای روانی مترجم سایت ترجمه گنجانده شود، احتمالا در بسیاری از رشته های دیگر نیز ارزشمند خواهد بود.
    ادامه مطلب در سایت کاراپن [لینک]