محمدرضا

(09139103394m )
 • وقتــی یـه دخــتـر سـیــگـار کــــشـیـد،
یعــنی گـریـه دیـگـــه جـواب نـمـیده.
ولــــی
وقـتـــــی
 • وقتــی یـه دخــتـر سـیــگـار کــــشـیـد،
  یعــنی گـریـه دیـگـــه جـواب نـمـیده.
  ولــــی
  وقـتـــــی یــه پـــسر گـــــــریـه مــیـکنـــه،
  یعنی کار از سیگار کشیدن گذشته
  ...

  [ممدرضــا]
  ♫ ♪ [لینک]