goli ↝♛ ღ♥ღbivafaღ

(faseleha )

goli ↝♛ ღ♥ღbivafaღ

1 سال و 6 ماه قبل
 • آموختم که هیچ دارویی ،
نمیتواند همچون
 • آموختم که هیچ دارویی ،
  نمیتواند همچون " اُمید "
  آدمی را ایستاده نگه دارد !
  آموختم که در همه حال
  و همه وقت باید عشق ورزید
  حتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس .
  آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته ها
  چشم ها را به روی داشته هایمان می بندد
  گاهی باید با خیالی آسوده زندگی کرد
  رها از هر نبردی و شکستی . . .
  آموختم که هیچ دارویی ،
  نمیتواند همچون "اُمید"
  آدمی را زنده نگه داشته باشد !
  زندگی بیاورد ، عشق ببخشد . .