Ѧ♭◎ℓḟαℨℓ :)

(ab0l )

Ѧ♭◎ℓḟαℨℓ :)

1 سال و 4 ماه قبل
  • آی دله خودم وای اینا میخوان دورت بزنن ساده ای توام
میان و بعد میرن تو رو هم نگاه نمیکنن نگاه نمیکنن
  • آی دله خودم وای اینا میخوان دورت بزنن ساده ای توام
    میان و بعد میرن تو رو هم نگاه نمیکنن نگاه نمیکنن
    وای آی دل خودم وای مثه همین آدما دورت اینقده پرن
    که تا یکی از راه برسه عاشقش شدن عاشقش شدن
    #طلیسچی