حریر احساس Hamid@

(hazin )
  • یا رسول الله!
مثل تو دیگر, درپهنه ی زمین تکرار نخواهد شد!
اما با تکرار
  • یا رسول الله!
    مثل تو دیگر, درپهنه ی زمین تکرار نخواهد شد!
    اما با تکرار "صلوات " برتو
    نور حضورت را درقلب خویش احساس می کنیم.
    ارتحال جانسوز پیامبر مهربانی ها تسلیت باد