حریر احساس Hamid@

(hazin )
  • کوچه های طوس , هنوز بوی عطر آگین تو را می دهد وآوای ملایک هنوز درطواف حریم کبریایی ات به گوش می رسد.
  • کوچه های طوس , هنوز بوی عطر آگین تو را می دهد وآوای ملایک هنوز درطواف حریم کبریایی ات به گوش می رسد.
    شهادت مظلومانه و غریبانه ی هشتمین مهرسپهرسرمدی تعزیت باد