حسین صداقت

(naghsh )
 • مرحوم احمد خمینی:
امروز هم سرمنشأ گرانی و اخلال در امور رانفوذ سرمایه داران بزرگ در پیکره اقتصاد کش
 • مرحوم احمد خمینی:
  امروز هم سرمنشأ گرانی و اخلال در امور رانفوذ سرمایه داران بزرگ در پیکره اقتصاد کشور میدانم
  چون جوعمومی کشور مذهبی است با یک ته ریش و تسبیح، خود را مسلمان دوآتشه جا میزنند و...

  • [ •★ELAHE★• ] : سومین گروهم منتظر حظور گرمته گلم :) عضو شی ممنون میشم فعالیت هم نمیخوام . اگ دوست نداری عضو شی لا اقل محبوبش کن :) ممنونم

   1 سال