تبسم مستانه 28

(taboo )
 • دنبال يک کلمه مي گردم
يک کلمه ي خاموش
مانند يک بوسه
که جمع کند همه ي کلمات را
روي لب هاي تو
 • دنبال يک کلمه مي گردم
  يک کلمه ي خاموش
  مانند يک بوسه
  که جمع کند همه ي کلمات را
  روي لب هاي تو


  ╭┅═ঊঈ♥️ঊঈ═┅╮