فاطمه ر.ض.

(fatemehr )
 • سلام آقای خوبم. سرتان سلامت آقای خوبم
امشب چقدر بشما سخت و سنگین خواهد گذشت
هر چند گرد و غباری در
 • سلام آقای خوبم. سرتان سلامت آقای خوبم
  امشب چقدر بشما سخت و سنگین خواهد گذشت
  هر چند گرد و غباری در این گوشه دنیا بیشتر نیستم ولی نگران شما هستم
  و سعی میکنم برای تسکین قلب مهربانتان صدقه بپردازم عزیزترین بابای دنیا.
  سرتان سلامت
  آجرک الله بقیه الله
  امشب پرستوی علی علیه السلام ازآشیان پرمیکشد...