حیدر صالح

(haydarsaleh )
 • آقای روحانی و جهانگیری بفهمید
شجریان
علی مطهری
یا دختر مظلوم وزیر( قاچاقچی مظلوم)

همه مردم نی
 • آقای روحانی و جهانگیری بفهمید
  شجریان
  علی مطهری
  یا دختر مظلوم وزیر( قاچاقچی مظلوم)

  همه مردم نیستند و این جماعت ذره ای از مشکلات مردم رو ندارند

  مردم رئیس جمهوری نمیخواهند که فقط در پی حل مشکلات افراد انگشت شمار باشد