تبسم مستانه 28

(taboo )
 • كجا رفتي اي حس آرامشم ، ميخوام تو شب چشم تو گم بشم
هنوزم همه آرزوهام توئي،به اينكه هنوز عاشقم دلخوش
 • كجا رفتي اي حس آرامشم ، ميخوام تو شب چشم تو گم بشم
  هنوزم همه آرزوهام توئي،به اينكه هنوز عاشقم دلخوشم
  كجايي ببيني كه من روز وشب
  مث بغض ابرم كه پرپرميشم
  باهر واژه اي گريه كردم تو رو
  شايد با غم گريه آروم بشم
  هنوزم با روياي برگشتنت، دارم حس تنهايي و ميكشم
  با هر واژه اي گريه كردم تو رو، شايد باغم گريه آروم بشم
  كجايي ببيني كه من روز وشب
  مث بغض ابرم كه پرپرميشم
  باهر واژه اي گريه كردم تو رو
  شايد با غم گريه آروم بشم