محمـــــــ`د ♜

(eshg1394 )

محمـــــــ`د ♜

10 ماه پیش و 3 هفته قبل
  • هرچیزی کمش داروست 
متوسطش غذاست 
و زیادیش بگائیست...  حتی محبت 

حکیم ابوالقاسم ابن سینای بیرونی
  • هرچیزی کمش داروست
    متوسطش غذاست
    و زیادیش بگائیست... حتی محبت

    حکیم ابوالقاسم ابن سینای بیرونی