Ostad sadegh (Pesrlor )

(sadegh2171 )

Ostad sadegh (Pesrlor )

10 ماه پیش و 2 هفته قبل
  • اینقد خوب باش ک‌بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از انها باشه
  • اینقد خوب باش ک‌بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از انها باشه