هیچ :(

(nayerabadi )
 • خانومی؟؟؟؟

-هوم؟؟؟

-منو نگا کن تا بگم!!!!

-نمیخوام....

-آخه چرا؟؟؟!!!

-خجالت میکشم خو
 • خانومی؟؟؟؟

  -هوم؟؟؟

  -منو نگا کن تا بگم!!!!

  -نمیخوام....

  -آخه چرا؟؟؟!!!

  -خجالت میکشم خو.....

  -از چی؟؟؟؟؟

  -از اینکه عروسی کردیم...شدم خانومت...


  -ای جوووونم تو نباید خجالت بکشی!!!!خانومم!!!


  -ولی الان دارم آب میشم از خجالت.....!!!

  -ا بیا بغلم ببینم.....

  -باشه آقام...

  -عشقم خیلی سختی کشیدم تا به دستت اوردم میدونی که...

  -اوهوم آقایه من....

  -پس قول بده همیشه کنار آقات بمونی.....

  -قول آقایه من....


  قول میدم.....
  z a