زهرا سلطاني

(haman1354 )

زهرا سلطاني

2 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت.... بر همان عهد که بودیم بر آنیم هنوز ....
 • جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت.... بر همان عهد که بودیم بر آنیم هنوز ....

  • ghomayshi آبان ماهی : پر از حسرت و خواهش /واسه یک لحظه نوازش/کوله بار غم رو دوشم/رهسپار شهر سازش

   2 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • A Z : به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدمچو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی در دیر می‌زدم من، که یکی ز در در آمدکه : درآ، درآ، عراقی، که تو خاص از آن مایی

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z : خواهش

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • زهرا سلطاني در پاسخ به A Z : شرمنده اصلاح میکنم "حریف خاطره های" ...... "نیستم

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z : حریف تو و خاطره های تو نیستم..............

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • زهرا سلطاني در پاسخ به A Z : متوجه نشدم ......؟؟؟؟؟؟؟؟

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z در پاسخ به زهرا سلطاني : ؟؟؟

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • زهرا سلطاني در پاسخ به A Z : من حریف تو و خاطره های تو نیستم..............

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z : به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدمچو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی در دیر می‌زدم من، که یکی ز در در آمدکه : درآ، درآ، عراقی، که تو خاص از آن مایی

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z در پاسخ به زهرا سلطاني : ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • زهرا سلطاني در پاسخ به A Z : درآ درآکه تو آشنای ماییی

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z : به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادندکه برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • زهرا سلطاني در پاسخ به A Z : به کدام مذهب است این که بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • A Z : به کدام کیش و آیین، به کدام مذهب و دین ببری قرار دل را، به سراغ دل نیایی . . . ؟

   2 ماه پیش و 4 هفته قبل