زهرا سلطاني

(haman1354 )

زهرا سلطاني

2 ماه پیش, 1 هفته
 • دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست من سر خوشم از لذت این چشم به راهی ..............
 • دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست من سر خوشم از لذت این چشم به راهی ..............

  • ... ... : دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست...من سرخوشم از لذت این چشم به راهی...ای عشق، تو را دارم و دارای جهانم...همواره تویی، هرچه تو گویی‌و تو خواهی...

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • مهرتن مهراني :

   2 ماه پیش, 1 هفته